Anunțuri

Circumscripție școlară

Circumscripție școlară Străzi arondate – 2022-2023 Alexandru Fărcăşan, Alba Iulia, Albinei, Alecu Russo, Aleea Borsec, Aleea Crestei, Aleea Dorna, Aleea Nouă, Aleea Titulescu (Al. Libertăţii), Aleea Piezişă, Aleea Zefirului, Alexandru Ioan Cuza, Ana Ipătescu, Andrei Mureşan, Anton Pann, Argeşului, Arieşului, Augustin Bunea, Avram Iancu: nr. fără soţ de la nr.59 spre Cluj, nr. cu soţ …

Circumscripție școlară Read More »

Anunț inspecție la clasă

Anunț inspecție la clasă Având în vedere: Ordinului ministrului edueației nr.6218/14.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, art. 30 alin.(4); Extras – art. 30 alin.(4) din Metodologie [ .. ] Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiții specifice de ocupare …

Anunț inspecție la clasă Read More »

Skip to content