Mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025

Ordinul ministrului educației nr. 6877/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025
Având în vedere: – prevederile art. 16, 19, 29, art. 30 alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 52 alin. (2), art. 58 alin. (4), art. 59, art. 87 alin. (3), art. 115 alin. (2) lit. m) şi o), art. 128 alin. (10) – (12), art. 131 alin. (11), art. 144 alin. (1) lit. e), art. 165, 168, 175, art. 176 alin. (4) şi (5), art. 177 alin. (7) – (9), art. 180, art. 181 alin. (1) – (3), (5), (7), (8), (9) şi (12), art. 182, art. 183 alin. (5) – (11), art. 184, art. 187 alin. (10) lit. d), art. 188 alin. (5) – (8), art. 190, 191, 207, art. 208 alin. (1) – (11), art. 209-212, art. 215 alin. (2), art. 221 alin. (1), art. 227 alin. (2), art. 229, art. 248 alin. (6) şi ale art. 249 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare; – Referatul de aprobare nr. 3.702/DGMRURS/2023, în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
Skip to content