Anunț Concurs Îngrijitor

BIBLIOGRAFIE CONCURS
Pentru postul de ingrijitor curatenie
1* ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1955/1995 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE IGIENA PRIVIND UNITATILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA SI INSTRUIREA COPIILOR SI TINERILOR, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ;
2* OMENCS 5447/2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR ;
3* LEGEA NR.319/2006 – A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, ACTUALIZATA CU MODIFICARILE SI COMENTARIILE ULTERIOARE, CAP. IV- Obligatiile lucratorilor ;
4* LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTACTUAL DIN AUTORITATILE SI INSTITUTIILE PUBLICE : Cap. II – Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual, ART 7 ;
5* LEGEA 53/2003 ACTUALIZATA – CODUL MUNCII ,,RASPUNDEREA DISCIPLINARA” (ART.247, 248 – ART.252) ;
6* CURATENIA SI DEZINFECTIA GRUPURILOR SANITARE SI A SPATIILOR DE JOACA DESTINATE ELEVILOR ;
7* ARTICOLUL 7 , alineatiul (11) din NORME DE IGIENA DIN 25 AUGUST 2020 ; 8* PLANUL CADRU DE CURATENIE SI DEZINFECTIE ;
9* ORDIN NR. 5487/1494/2020 PENTRU APROBAREA MASURILOR DE ORGANIZARE A ACTIVITATII IN CADRUL UNITATILOR/INSTITUTIILOR DE INVATAMANT IN CONDITII DE SIGURATA EPIDEMIOLOGICA PENTRU PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV-2 – MASURI DIN 31 AUGUST 2020 , ANEXA 1 – III.MASURI DE PROTECTIE IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR, IN CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC AL INFECTIEI SARS-CoV-2;
10* ARTICOLUL 23 DIN LEGEA NR. 319/14 IULIE 2016 ;
11* ORDIN 5338 / 2015 / 2021 ANEXA – MASURI DE PROTECTIE LA NIVELUL INDIVIDUAL PENTRU EVITAREA INFECTARII CU SARS-CoV- 2 ;
12* INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INGRIJITOARE CURATENIE ;

Documente necesare

Link-uri utile

Telefon secretariat: 0264 311 951
Skip to content