Integrarea Uneltelor Digitale în Activitatea de Predare

Scopul proiectului este de digitalizare a școlii pentru a forma elevi care să se poată adapta și integra într-o lume din ce în ce mai tehnologizată;
Obiectivele noastre sunt următoarele:
1. Dotarea unui număr de 50 de cadre didactice cu tablete grafice;
2. Instruirea unui număr de 50 de cadre didactice printr-un curs de minim 10 ore cu privire la utilizarea tehnică a tabletelor grafice, integrarea acestora în activitatea de predare și dezvoltarea de activități educaționale specifice pornind de la aceasta tehnologia;
3. Derularea a minim unei ore de curs, online sau fizic, folosind tableta grafică, de către fiecare cadru didactic, cu un număr total de 649 elevi;
Skip to content