Ordin privind aprobarea Procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare

ORDIN nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024
Formă realizată la data 01-02-2024 care intră în vigoare la data de 01-02-2024
În temeiul prevederilor art. 169 alin. (3) şi (4) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.777/DGJC din 23.11.2023 al prezentului ordin, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
Articolul 1 Se aprobă Procedura pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2 Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 3 În cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei, denumirea „inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti“ se va citi „direcţia judeţeană de învăţământ preuniversitar/Direcţia Municipiului Bucureşti de Învăţământ Preuniversitar“.
Articolul 4 Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 februarie 2024 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Skip to content