Procedura pentru completare a declaraţiilor de interese de către personalul didactic

Ordin privind aprobarea Procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare ORDIN nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024Formă realizată la data 01-02-2024 care intră în vigoare la data de 01-02-2024 În temeiul prevederilor art. 169 alin. (3) şi (4) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, având …

Procedura pentru completare a declaraţiilor de interese de către personalul didactic Read More »

Olimpiade și concursuri

Olimpiade și concursuri Ordin nr. 3.468/29.01.2024 privind aprobarea Listelor proiectelor de educație extrașcolară internaționale, naționale, regionale și interjudețene organizate în anul școlar 2023 – 2024► Ordin nr. 3.468/29.01.2024 privind aprobarea Listelor proiectelor de educație extrașcolară internaționale, naționale, regionale și interjudețene organizate în anul școlar 2023 – 2024 [NOU] Anexa 1: Lista proiectelor de educație extrașcolară …

Olimpiade și concursuri Read More »

Mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025

Mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025 Ordinul ministrului educației nr. 6877/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025Având în vedere: – prevederile art. 16, 19, 29, art. 30 alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 52 alin. (2), art. 58 …

Mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025 Read More »

Organizarea și desfășurarea evaluării naționale

Organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023—2024 ORDIN nr. 6.760 din 7 decembrie 2023 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2023-2024Având în vedere: — prevederile art. 74 alin. (5), ale art. …

Organizarea și desfășurarea evaluării naționale Read More »

Anunț Concurs Îngrijitor

Anunț Concurs Îngrijitor BIBLIOGRAFIE CONCURS Pentru postul de ingrijitor curatenie 1* ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1955/1995 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE IGIENA PRIVIND UNITATILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA SI INSTRUIREA COPIILOR SI TINERILOR, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ; 2* OMENCS 5447/2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR ; 3* LEGEA …

Anunț Concurs Îngrijitor Read More »

Anunț Concurs Secretar

Bibliografie concurs: 1. Legea Învățământului Preuniversitar 198/04.07.2023; 2. Ordinul MEN nr. 4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de înv. preuniversitar(ROFUIP); 3. Legea 53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 4. Metodologia cadru de acordare a burselor scolare aprobată prin ORDINUL nr. 6.238 din 8 septembrie 2023, publicat în …

Anunț Concurs Secretar Read More »

Program audiențe

Program Audiențe Director Prof. Matei Gianina Silvia Luni: 12:00 – 14:00 Joi: 12:00 – 15:00 Program audiențe Director Adjunct Prof. Picovici Mariana Luni: 12:00 – 14:00 Joi: 12:00 – 15:00Vezi ProgramTelefon: 0264 311 951 Sună acum

Skip to content