BULETIN INFORMATIV 2015

Conform art.5 din legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice: Legea educatiei nationale 1/2011, ROFUIPS/2015
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice: pot fi consultate la avizierul scolii.
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii: pagina Resurse umane
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
TURDA, STRADA DR. IOAN RATIU NR.53
TELEFON/FAX: 0264-311951
E-MAIL: tmturda@yahoo.com
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil: Buget de stat, cote defalcate din TVA, buget local
f) programele si strategiile proprii: Plan de dezvoltare institutionala, pagina web principala.
g) lista cuprinzand documentele de interes public: Raport autoevaluare institutionala
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii: acte de studii, evidente elevi, evidente si situatii financiare si de personal.
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
Sesizarile se depun la secretariatul scolii cu numar de inregistrare si se solutioneaza conform legii, persoana interesata fiind informata in scris privnd modul de rezolvare.
Se pot depune si sesizari la secretariatul Inspectoratului Scolar Judetean, in aceleasi conditii.